Sənaye və kənd təsərrüfatı
Kənd təsərrüfatı
3 CV
Elektrik
700 AZN

Rəşad Fətullayev
Kənd təsərrüfatı
500 AZN

Ramilə Tağıyeva
Пищевой технолог
600 AZN

Кямиль Азизли