Sənaye və kənd təsərrüfatı
Geologiya və ətraf mühit
2 CV
Geofizik
2000 AZN

Məlik Zalov
Mühəndis
500 AZN

Ayxan Ocaqverdiyev