Sənaye və kənd təsərrüfatı
Digər
2 CV
Qaynaqçı
800 AZN

ilkin Cəfərov
Laborant
400 AZN

Rasim Əhmədov