AXTARIŞ NƏTİCƏLƏRİ: 1 İŞ ELANI

Yalnız "Vitrum MMC" şirkətinin elanları göstərilir

İSTEHSALAT RƏİSİ

Vitrum MMC

- Sex rəisi əmək şəraitinin vəziyyətinə operativ nəzarət edir
- Müəssisənin davamlı fəaliyyəti üçün vacib olan xammal, material və s üçün təchizat planının hazırlanması, müəssisənin qarşısında qoyulan istehsal planlarının yerinə yetirilməsinə nəzarət edir və dəstək göstərir
- Müəssisədə istehsalın keyfiyyətinə nəzarət edir və istehsalın artırılmasına dair tədbirlər həyata keçirir
- İstehsal zərurəti ilə bağlı xammal qəbulu və gündəlik ehtiyat qalığının hesabatını aparır
- Müəssisədə...