AXTARIŞ NƏTİCƏLƏRİ: 4 İŞ ELANI

ADVOCACY CAPACİTY BUİLDİNG EXPERT

MG Consulting Azerbaijan

- Background
- MGC, with FHI360 and ICNL, are implementing partners under - USAID/Azerbaijan 6-year Empowering Civil Society Organizations for Transparency (ECSOFT) Activity.
- ECSOFT’s goal is to support Civil Society Organizations (CSOs) and Azerbaijani government institutions to enhance the capacity and sustainability of CSOs to increase transparency and accountability of public agencies
- ECSOFT plans to work with up to 20 CSOs (through agreements with individual consultants) to...

HÜQÜQŞÜNAS

LAB TEST QSC

- Bütün əqdlərin, o cümlədən beynəlxalq müqavilələri hazırlamaq və sazişlərin hüquqi ekspertizasını həyata keçirərək rəy vermək
- Azərbaycan Respublikasında sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı
lisenziya və icazələrin alınması üçün tələb olunan sənədlərin hazırlanması,toplanılması
və müvafiq qurumlara müraciət edilməsi
- Təşkilat daxilində qanunvericiliyin və korporativ aktların göstərişlərinə düzgün tətbiq edilməsinə nəzarətdə iştirak etmək
- Hüquqi məsələlərlə bağlı...

KORPORATİV-HÜQUQŞÜNAS

Small Medium Enterprises

- Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının “Azərbaycanda Kiçik Bizneslər üçün Məsləhət - Proqramı”-nın akkreditasiyasını almış «Small Medium Enterprises» MMC 30 ildir ki mühasibat xidməti, biznes plan və investisiya layihələrinin tərtibi, şirkət təsisi və qeydiyyatında, marketinq və bazar araşdırılması aparılmasında, iqtisadı-hüquqi, sahibkarlara və sahibkar qurumlarına məsləhət (konsaltinq) xidməti göstərir.
- SME şirkətinə “Korporativ - Hüquqşünas” vakansiyası tələb olunur

İş barədə...

KORPORATİV - HÜQUQŞÜNAS KÖMƏKÇİSİ

Small Medium Enterprises

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının “Azərbaycanda Kiçik Bizneslər üçün Məsləhət Proqramı”-nın akkreditasiyasını almış «Small Medium Enterprises» MMC 30 ildir ki mühasibat xidməti, biznes plan və investisiya layihələrinin tərtibi, şirkət təsisi və qeydiyyatında, marketinq və bazar araşdırılması aparılmasında, iqtisadı-hüquqi, sahibkarlara və sahibkar qurumlarına məsləhət (konsaltinq) xidməti göstərir

SME şirkətinə “Korporativ - Hüquqşünas köməkçisi” vakansiyası tələb olunur

İş...