AXTARIŞ NƏTİCƏLƏRİ: 2 İŞ ELANI

SAHƏ RƏİSİ (TİKİNTİ ÜZRƏ)

Azərtunel

- Tikinti obyektlərində həyata keçirilən təmir, tikinti, quraşdırma, yenidən təşkil və digər bərpa işlərinə nəzarət etmək
- Tikinti sahələrində müəyyən edilmiş vaxtda istismara verilməsi üzrə tapşırıqların, eləcədə tikinti-quraşdırma işlərinin bütün kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri üzrə yerinə yetirilməsini təmin etmək
- Tikinti-quraşdırma işlərinin icrasını layihə sənədlərinə, tikinti norma və qaydalarına, texniki şərtlərə, texnoloji xəritələr, əmək proseslərinin xəritələrinə və digər...

KEYFİYYƏT ÜZRƏ MENECER

Azərtunel

- Tikinti layihələrində ümumi keyfiyyət sisteminin yaradılması, tətbiqi və nəzarət olunması
- Keyfiyyət üzrə prosedurların hazırlanması, sənədlərin tərtibatı
- Keyfiyyət sistemi ilə bağlı mövzularda xarici şirkətlərlə əlaqələrin koordinasiyası
- Sahədə görülən işlərin layihədən və inşaat norma və qaydalarından kənara çıxmaların qarşısının alınması
- İnşaat materiallarının və konstruksiyalarının sınaq işlərinin aparılmasını təşkil etmək və s