AXTARIŞ NƏTİCƏLƏRİ: 2 İŞ ELANI

MALİYYƏ ANALİTİKİ

Supertoys

- Mənfəət və Zərər,Balans,Pul vəsaitləri haqqında Maliyyə hesabatlarının hazırlanması
- Maliyyə məlumatlarının təhlil edilməsi
- Göstəriciləri ölçən əsas parametrlərin təyin edilməsi
- Tez əldə edilmə üsullardan istifadə edərək məlumatların təhlil olunması
- Tələb olunan İdarəetmə hesabatlarını hazırlama,Fərqli Yanaşmalara uyğun təhlil çıxarılması
- Yeni ERP-yə keçidə dəstək, Hesabat prosesində fəaliyyətlərə nəzarət
- İllik büdcənin hazırlanması, Büdcə və faktiki xərcləri müqayisə etmək

МЛАДШИЙ ФИНАНСОВЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

ASBC MMC

- Обработка данных для финансовой отчётности
- Обработка больших объемов информации (отчеты и т.п.)
- Ведение управленческой отчетности, аналитической отчетности для целей консолидации, прочей корпоративной отчетности, соблюдение корпоративных регламентов, своевременная подготовка отчётности
- Контроль за соблюдением конфиденциальности финансовой информации
- Участие в подготовке технического задания на автоматизацию процессов, контроль ERP-системы на предмет корректности отражения...