İnformasiya texnologiyaları
Məlumat bazasının idarə edilməsi və inkişafı

Oracle SQL DBA administration

Expired!