İnformasiya texnologiyaları
Texniki avadanlıq mütəxəssisi
3 CV
Texnik
500 AZN

Xəzan Şəkərəliyev
Çilingər
800 AZN

Vasif Şərifov
Texnik
500 AZN

Mahir Nəsibov