İnformasiya texnologiyaları
Texniki avadanlıq mütəxəssisi
4 CV
İT Техник
700 AZN

Канан Талыблы
Инженер по автоматизации
2100 AZN

Руслан Гусейнов