İnformasiya texnologiyaları
İT layihələrin idarə edilməsi
2 CV
Şəbəkə inzibatçısı
600 AZN

Əmrah Ağagülzadə
Leading specialist
2200 AZN

Qurban Muradov