AXTARIŞ NƏTİCƏLƏRİ: 1 İŞ ELANI

Yalnız ""Azərpambıq ASK" MMC" şirkətinin elanları göstərilir

ƏMTƏƏŞÜNAS

"Azərpambıq ASK" MMC

- İş yeri: Ağdam Pambıq İstehsalı və Tədarükü məntəqəsi filialı
- Material ehtiyatlarına olan tələbatı, eləcə də onların keyfiyyətinin standarta, texniki tələblərə, müqavilə və başqa normativ sənədlərə uyğunluğunu təyin edir. Texnikaya, materiala təminatın plan layihələrinin tərtib olunmasına, müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə, avadanlıq, enerji, yanacaq materiallar, xammal fondunun qəbul olunması və işlənilməsinə nəzarət edir. Göndərilmiş keyfiyyətsiz əmtəə-maddi sərvətlər üzrə...