AXTARIŞ NƏTİCƏLƏRİ: 1 İŞ ELANI

Yalnız "AZƏRBAYCAN UNİVERSİTETİ MMC" şirkətinin elanları göstərilir

KAFEDRA MÜDİRİ (SOSİAL İŞİN TƏŞKİLİ /İQTİSADİYYAT)

AZƏRBAYCAN UNİVERSİTETİ MMC

- Kafedranın illik iş planını təsdiq etmək və onun fəaliyyətinə rəhbərlik etmək
- Kafedra iclaslarını təşkil etmək, onlara sədrlik etmək, onların qərarlarını təsdiq etmək
- Kafedrada tədris olunan fənlər üzrə müəyyən olunmuş qaydada tədris proqramlarının işlənib hazırlanmasına rəhbərlik etmək və onları təsdiq etmək, bu proqramlara uyğun dərsliklərin, tədris-metodiki və tədris vəsaitlərinin hazırlanmasını təmin etmək, auditoriyadankənar dərslərin keçirilməsini təşkil etmək
- Aidiyyəti üzrə...