AXTARIŞ NƏTİCƏLƏRİ: 1 İŞ ELANI

Yalnız "Star Mining" şirkətinin elanları göstərilir

BAŞ MÜHASİB MÜAVİNİ

Star Mining

- Mühasibat hesabının müxtəlif sahələri üzrə əməliyyatları (əsas vəsaitlərin, əmtəə-maddi qiymətlilərin, istehsala çəkilən xərclərin, məhsulun satılmasının, təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin nəticələrinin hesabının aparılması, sifarişçilərin-tədarükçülərin hesabı, eləcə də göstərilən xidmətlərə və s. hesabı) yerinə yetirə bilməli
- Mal-material uçotunun aparılması, gömrük bəyanamələri üzrə alınmış malların maya dəyərinin çıxarılması, mal materail üzrə silgilərə nəzarət edə bilməli
- Hesab...