AXTARIŞ NƏTİCƏLƏRİ: 5 İŞ ELANI

Yalnız ""Bakı Konsaltinq Qrup-2011" MMC" şirkətinin elanları göstərilir

SAĞLAMLIQ VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK MƏSƏLƏLƏRİ ÜZRƏ MÜTƏXƏSSİS

"Bakı Konsaltinq Qrup-2011" MMC

- İş mühitində sağlamlıq və təhlükəsizlik tədbirlərini təmin etmək
- Ətraf mühitin bağlı məsələlərin və layihənin məqsəd və hədəfinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı işçi heyətinə dəstək olmaq
- Təhlükəli mühit və fəaliyyətləri müəyyənləşdirmək və qiymətləndirmək
- Təhlükəyə nəzarət olunması prosesləri, metod və proqramlarını hazırlamaq
- İnkişaf etdirilməsi lazım olan məsələlərin həllini təklif etmək
- Potensial təhdidlərə nəzarət etməyin bir neçə yolu barədə məsləhət vermək
- Plan və...

KEYFİYYƏTƏ NƏZARƏT ÜZRƏ MÜTƏXƏSSİS

"Bakı Konsaltinq Qrup-2011" MMC

- KT/KN idarəetmə sisteminin sahədə təcrübi tətbiqini təmin etmək
- Sahədəki bütün subpodratçılar və təchizatçılar ilə keyfiyyət yoxlama sınaqlarını əlaqələndirmək
- Sahə subpodratçılarına müvafiq KT/KN sənədlərini paylamaq
- Sahədəki keyfiyyətin təmini ilə əlaqəli fəaliyyətlərin qəbuledilən norma və standartlara uyğun olmasını təmin etmək
- Sahədəki bütün keyfiyyət yoxlamalarını əlaqələndirmək
- Bütün keyfiyyətə nəzarət sənədlərinin tərtib olunduğundan və razılaşdırıldığından əmin...

TRANSLATOR-ADMİNİSTRATİVE CLERK

"Bakı Konsaltinq Qrup-2011" MMC

- Provide written and verbal translations from/to the English language
- Interpretations will be required for high-level meetings with Azerbaijani government agencies and international organizations
- Provide clerical support
- Other admin duties as assigned

HEALTH, SAFETY & ENVİRONMENTAL (HSE) SPECİALİST

"Bakı Konsaltinq Qrup-2011" MMC

- Provide health and safety measures in a working environment
- Support staff with the identification of environmental aspects and determining the project objectives and target
- Identify and evaluate the unsafe environment and practices
- Develop hazard control processes, methods and programs
- Recommend solutions to issues that need improvement
- Advise several ways of controlling potential threats
- Monitor implementation of safety plans according to plans and objectives
- Monitor...

QUALİTY ASSURANCE / QUALİTY CONTROL MANAGER

"Bakı Konsaltinq Qrup-2011" MMC

- Implement the QA/QC management system at site
- Coordinate with quality inspections with all the site sub contractors and vendors coordinate all non destructive testing on site
- Distribute relevant QA/QC documentation to site subcontractors
- Verify that the quality related site activities are in accordance with the applicable codes and standards
- Coordinate all the quality site inspections
- Ensure all quality control documentation is complied and competed
- Control all...