AXTARIŞ NƏTİCƏLƏRİ: 1 İŞ ELANI

Yalnız "TuranBank" şirkətinin elanları göstərilir

RİSKLƏRİN İDARƏ EDİLMƏSİ DEPARTAMENTİNİN DİREKTORU

TuranBank

- Bankın risk siyasətinin və qaydalarının hazırlanması, risklərin idarəedilməsi üzrə strategiya və taktikaların inkişaf etdirilməsi
- Risk təhlili metodologiyasının işlənib hazırlanması, idarə edilməsi üsulları metodlarının və risklərin azaldılması üsullarının inkişaf etdirilməsi
- Bankın risk idarəetmə qurumlarını formalaşdırılmaq, onların səlahiyyətlərini müəyyənləşdirmək
- Risklərin idarə edilməsi üzrə idarəetmə prosedurlarının tətbiqinin düzgünlüyünə, adekvatlığına və tamlığına...