AXTARIŞ NƏTİCƏLƏRİ: 8 İŞ ELANI

Yalnız "TuranBank" şirkətinin elanları göstərilir

XAÇMAZ FİLİALI ÜZRƏ KREDİT MÜTƏXƏSSİSİ

TuranBank

- Qoyulmuş hədəflərin icası
- Biznes kredit müştərilərinin banka cəlb edilməsi, onların bizneslərinin maliyyə təhlilinin aparılması, kreditləşdirilməsi və kredit müddətində müştərilərin idarə edilməsi
- İşini düzgün planlaşdırması
- Mütəmadi müştəri görüşlərinin keçirilməsi və potensial müştərilərə bank məhsullarının və xidmətlərinin təklifi
- Filial müdiri tərəfindən verilən tapşırıqları operativ yerinə yetirmək

MƏHKƏMƏLƏRLƏ İŞ ŞÖBƏSİNİN HÜQUQŞÜNASI

TuranBank

- Məhkəmə və İcra şöbələrində Bankı təmsil etmək yolu ilə onun hüquq və mənafelərinin müdafiə olunmasının təmin edilməsi
- Bank tərəfindən verilən iddia və digər ərizələrin hazırlanması, banka qarşı verilən iddialar üzrə etirazların, mülahizələrin, çıxarılmış məhkəmə qərarları üzrə şikayətlərin hazırlanması
- Qanuni qüvvəsin almış məhkəmə aktlarının icra şöbələrinə daxil olması və icra sənədləri əsasında bankın xeyrinə ödənilməli olan pul vəsaitlərinin geri qaytarılması istiqamətində icra...

KREDİT RİSKLƏRİ BÖLMƏSİNƏ MÜTƏXƏSSİS

TuranBank

- Kredit risklərin təhlili və minimallaşdırılması üzrə təkliflərin verilməsi
- Kredit portfeli üzrə kəmiyyət və keyfiyyət analizlərin aparılması
- Risk limitlərinin təyin olunması və limitlərə nəzarət
- Vintaj, PD, LGD, Miqrasiya matrixləri və modelləşməsi
- Kredit riskləri ilə bağlı daxil olan sorğuların cavablandırılması
- Bankdaxili prosedurların qiymətləndirilməsi və təkmilləşdirilməsində iştirak
- Kredit riskləri üzrə hesabatlığın hazırlanmasında iştirak
- Kredit risklərinin...

RİSKLƏRİN İDARƏ EDİLMƏSİ DEPARTAMENTİNİN DİREKTORU

TuranBank

- Bankın risk siyasətinin və qaydalarının hazırlanması, risklərin idarəedilməs üzrə strategiya və taktikaların inkişaf etdirilməsi
- Risk təhlili metodologiyasının işlənib hazırlanması, idarə edilməsi üsulları metodlarının və risklərin azaldılması üsullarının inkişaf etdirilməsi
- Bankın risk idarəetmə qurumlarının formalaşdırılması, onların səlahiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi
- Risklərin idarə edilməsi üzrə idarəetmə prosedurlarının tətbiqinin düzgünlüyünə, adekvatlığına və tamlığına...

MARKETİNQ VƏ MƏHSULYARATMA ŞÖBƏSİNİN BAŞ MÜTƏXƏSSİSİ

TuranBank

- Qəbul olunmuş marketinq siyasətinə uyğun olaraq daimi bazar araşdırmaları aparmaq, mövcud məhsul və xidmətlərin yeni bazarlarını, onların bazar qiymətlərini və müştəri qruplarını müəyyənləşdirmək
- Bazarın vəziyyətinin araşdırılması, analiz edilməsi, potensial müştərilərlə saytın əlaqələrini yaratmaq, saytı tanımaq və saytda satış strategiyaları işləyib hazırlamaq, bazarın dinamikasını, bazardakı rəqibləri və rəqiblərin məhsullarındakı inkişafı izləmək və bunlar ilə bağlı hesabatlar...

KORPORATİV BANKÇILIQ ŞÖBƏSİNİN BAŞ MÜTƏXƏSSİSİ

TuranBank

- Korporativ sahə üzrə məhsul və xidmətlərin satışı
- Korporativ satışlar barədə mütəmadi təhlillərin aparılması, müvafiq hesabat və təkliflərin hazırlanması
- Mütəmadi olaraq, korporativ müştərilərlə görüşün təşkil olunması və xidmətin keyfiyyəti barədə rəylərin öyrənilməsi
- Bankın satış şəbəkəsinə yeni müştərilərin cəlbedilməsi işində satış strukturlarına dəstək olunması
- Bankın korporativ məhsul və xidmətlərinin təbliğat-təşviqat materiallarının strukturunun və mətninin hazırlanması

PƏRAKƏNDƏ BANKÇILIQ ŞÖBƏSİNİN BAŞ MÜTƏXƏSSİSİ

TuranBank

- Pərakəndə sahə üzrə məhsul və xidmətlərin satışı
- Pərakəndə satışlar barədə mütəmadi təhlillərin aparılması, müvafiq hesabat və təkliflərin hazırlanması
- Mütəmadi olaraq, pərakəndə müştərilərlə görüşün təşkil olunması və xidmətin keyfiyyəti barədə rəylərin öyrənilməsi
- Bankın satış şəbəkəsinə yeni müştərilərin cəlbedilməsi işində satış strukturlarına dəstək olunması
- Bankın pərakəndə məhsul və xidmətlərinin təbliğat-təşviqat materiallarının strukturunun və mətninin hazırlanması

MİKROBİZNES ŞÖBƏSİNİN BAŞ MÜTƏXƏSSİSİ

TuranBank

- Müştərinin ödəniş qabiliyyətini təhlil etmək
- Maliyyə hesabatlarını təhlili və rəy verilməsi
- Filiallar tərəfindən təqdim olunmuş biznes yönümlü kreditlərə yerində baxış keçirilməsi və müştərinin maliyə vəziyyəti barədə struktur rəhbərinə hesabat təqdim edilməsi
- Filiallar tərəfindən təqdim olunmuş biznes yönümlü kredit layihələrinin müvafiq kredit Komitəsində təqdim edilməsi
- Mikro və SME kreditləri portfelinin vəziyyəti barədə hesabat hazırladıqdan sonra müvafiq tədbirlər...