AXTARIŞ NƏTİCƏLƏRİ: 5 İŞ ELANI

Yalnız "TuranBank" şirkətinin elanları göstərilir

BAZAR VƏ LİKVİDLİK RİSKLƏRİ ŞÖBƏSİNİN BAŞ MÜTƏXƏSSİSİ

TuranBank

- Bankın fəaliyyət istiqamətləri üzrə bazar və likvidlik risklərinin müəyyən edilməsi, qiymətləndirilməsi, minimallaşdırılması və idarəedilməsi istiqamətində təkliflər vermək
- Mütəmadi olaraq bazar və likvidlik risklərinin monitorinqini həyata keçirmək, riskin çəkisinə uyğun limitlər təyin etmək və idarə etmək
- Bazar və likvidlik risklərinin idarə edilməsinin təlimatlara, normativlərə və qaydalarına uyğun aparılmasına nəzarət etmək
- Bazar və likvidlik riskləri sahəsində risklərin idarə...

ƏMƏLİYYAT RİSKLƏRİ ŞÖBƏSİNİN MÜDİRİ

TuranBank

- Bankın fəaliyyət istiqamətləri üzrə əməliyyat risklərini müəyyən etmək və qiymətləndirmək
- Biznes prosesləri təhlil etmək və risk, fraud və spekulyativ xarakterli ehtimalları dəyərləndirmək və qarşısının alınması istiqamətində təkliflər vermək
- Əməliyyat risklərinin xəritəsini hazırlamaq, əməliyyat sahələrinə xarakterik ehtimal riskləri dəyərləndirmək və idarəedilməsi, minimallaşdırılması istiqamətində təkliflər vermək
- Bankın struktur bölmələrində əməliyyat risklərinin idarə...

KORPORATİV BANKÇILIQ ŞÖBƏSİ BAŞ MÜTƏXƏSSİS

TuranBank

- Korporativ sahə üzrə məhsul və xidmətlərin satışı
- Korporativ satışlar barədə mütəmadi təhlillərin aparılması, müvafiq hesabat və təkliflərin hazırlanması
- Mütəmadi olaraq, korporativ müştərilərlə görüşün təşkil olunması və xidmətin keyfiyyəti barədə rəylərin öyrənilməsi
- Bankın satış şəbəkəsinə yeni müştərilərin cəlbedilməsi işində satış strukturlarına dəstək olunması
- Bankın korporativ məhsul və xidmətlərinin təbliğat-təşviqat materiallarının strukturunun və mətninin hazırlanması

BİZNES KREDİTLƏRİ VƏ MONİTORİNQİ ŞÖBƏSİNƏ BAŞ MÜTƏXƏSSİS

TuranBank

- Filiallar tərəfindən verilmiş və yeni daxil olmuş kredit müraciətləri üzrə aparılmış maliyyə təhlilinin qiymətləndirilməsi
- Filiallar tərəfindən verilmiş biznes kreditləri üzrə planlı və növbədənkənar monitorinqlərin aparılması
- Filialların kredit komitəsində iştirak etməklə komitənin effektivliyinin qiymətləndirilməsi
- Kredit portfelinin müxtəlif indiqatorlar üzrə təhlil edilməsi
- Təminat olaraq girov kimi təqdim edilmiş əmlakların qiymətləndirilməsi

MARKETİNQ VƏ MƏHSULYARATMA ŞÖBƏSİ BÖLMƏ RƏHBƏRİ

TuranBank

- Qəbul olunmuş marketinq siyasətinə uyğun olaraq daimi bazar araşdırmaları aparmaq, mövcud məhsul və xidmətlərin yeni bazarlarını, onların bazar qiymətlərini və müştəri qruplarını müəyyənləşdirmək
- Bazarın vəziyyətinin araşdırılması, analiz edilməsi, potensial müştərilərlə saytın əlaqələrini yaratmaq, saytı tanımaq və saytda satış strategiyaları işləyib hazırlamaq, bazarın dinamikasını, bazardakı rəqibləri və rəqiblərin məhsullarındakı inkişafı izləmək və bunlar ilə bağlı hesabatlar...