AXTARIŞ NƏTİCƏLƏRİ: 1 İŞ ELANI

PAMBIQÇILIĞIN MÜXTƏLİF SAHƏLƏRİ ÜZRƏ MÜTƏXƏSSİSLƏR

"Azərbaycan Sənaye Korporasiyası" ASC

- Pambıq və pambıq məhsullarının istehsalına, emalına və dövriyyəsinə dair texniki normativlər qəbul etmək
- Pambıq məhsullarının yetişdirilməsi sahəsində qabaqcıl dünya praktikası və Azərbaycan Respublikasının əvvəlki təcrübələrinin təhlili və tətdbiqi bacarıqları
- Pambıq məhsullarının yetişdirilməsi istiqamətində pambıq və pambıq məhsulları bazarını öyrənmək , proqnoz-planlaşdırılması və səmərəli təkliflərin verilməsi
- Əkin sahələrinin və toxum nümunələrinin (yerli iqlimə uyğun və...