AXTARIŞ NƏTİCƏLƏRİ: 2 İŞ ELANI

RİSKLƏRİN İDARƏ EDİLMƏSİ DEPARTAMENTİNİN DİREKTORU

TuranBank

- Bankın risk siyasətinin və qaydalarının hazırlanması, risklərin idarəedilməs üzrə strategiya və taktikaların inkişaf etdirilməsi
- Risk təhlili metodologiyasının işlənib hazırlanması, idarə edilməsi üsulları metodlarının və risklərin azaldılması üsullarının inkişaf etdirilməsi
- Bankın risk idarəetmə qurumlarının formalaşdırılması, onların səlahiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi
- Risklərin idarə edilməsi üzrə idarəetmə prosedurlarının tətbiqinin düzgünlüyünə, adekvatlığına və tamlığına...

KREDİT RİSKLƏRİ BÖLMƏSİNƏ MÜTƏXƏSSİS

TuranBank

- İlkin və sonrakı dövrlərdə kredit sahəsində ehtimal edilən riskləri müəyyən etmək və qiymətləndirmək
- Kredit portfelini təhlil etmək və risk, fraud və spekulyativ xarakterli ehtimalları dəyərləndirmək və qarşısının alınması istiqamətində təkliflər vermək
- Kredit risklərinin xəritəsini hazırlamaq, PD hesablamaq, Transmission matrix və Vintaj analizlər aparmaq
- Kreditlərin verilməsinin təlimatlara, normativlərə, qaydalara, risk siyasətinə uyğun aparılmasına nəzarət etmək
-...