AXTARIŞ NƏTİCƏLƏRİ: 2 İŞ ELANI

ƏRƏB DİLİ TƏRCÜMƏÇİSİ

SM Translation

- Ərəb dilindən tərcümə (yazılı və şifahi)
- İş saatı namizədlə müzakirə olunaraq təyin edilir
- Əmək haqqı görülən iş əsasında hesablanır

İNGİLİS-AZƏRBAYCAN DİLLƏRİ ÜZRƏ TƏRCÜMƏÇİ

"Avrasiya" Tərcümə Mərkəzi

- Elmi, texniki, ictimai-siyasi, iqtisadi, hüquqi, tibbi, normativ-texniki sənədləri və başqa xüsusi ədəbiyyatları ingilis dilindən azərbaycan dilinə və əksinə tərcümə etmək
- Xarici ölkələrin, idarə və müəssisələrinin yazışma materiallarını, eləcə də seminar, iclas, yığıncaqların və s. materialları tərcümə etmək
- Tələb olunan xarici dili, elmi-texniki tərcümənin metodikasını, tərcümənin qüvvədə olan əlaqələndirmə sistemini bilmək
- Mövzular üzrə, terminlər standartını, elmi və ədəbi...